Praktikovanje joge je u Srbiji sve zastupljenije i popularnije. Sve više se u medijima mogu čuti i pročitati korisni saveti o jogi kao i preporuke za škole koje se mogu pohađati.

U školama joge se uči osnovna praksa joge koju je prvi ustanovio Patanđali a to su: jama, nijama, asane, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana i Samadhi. Neke škole stavljaju naglasak na fiziččke položaje (asane) i na njihov zdravstveni učinak, a neke joga škole na meditaciju i spiritualnost.

Izvorno joga vodi ka dostizanju viših stanja svesnosti, pa su svi navedeni efekti samo dobrobit na putu samorazvoja.

Sve ozbiljne škole joge oslobođene su svake primese religioznog. Joga se u svetu, a sve više i u Srbiji afirmiše kao životna filozofija iz koje proizilazi životni stil, kao metod samorazvoja a zatim kao kulturološki fenomen. Služi nam kao zdravstvena metoda i kao praksa koja pojedincu pomaže da dovode u sklad svoje želje i mogućnosti.

Za razliku od mnogih filozofskih sistema, koji se bave uglavnom misaonim istraživanjem čoveka, života i sveta, sistem joge stavlja naglasak na praktične telesne i psihičke vežbe, u cilju razvoja svih potencijala pojedinca.

Popularizaciji sveta joge u Srbiji je doprinela balerina Jasmina Puljo još pre pedeset godina. Njeni učenici su danas učitelji i instruktori Hata joge novim generacijama.