Svesnost je stalno
podsećanje na našu pravu
prirodu i duboko
znanje o jedinstvu s njom

Svesnost

Svaka naša aktivnost podstiče svesnost i
razmišljanje o sebi. Bilo da je u pitanju svesnost o disanju ili primećivanje emocija
koje se vidljivo ispoljavaju.

Prisutnost

Svesnost znači stalno insistiranje na
prisutnosti u svim našim
aktivnostima, mislima i naporima.
Svesnost je takođe i proučavanje
prirode sebe (Sopstva, Ja).

Priroda

Praksa svesnosti dovodi nas bliže sebi.
Ruši zid koji nas razdvaja od dubljeg
sebe, od svoje ultimatne prirode, od
svega oko nas, od nas samih i sveta.